Utrke članova kluba u 2000. godini

Utrke članova kluba u 2001. godini

Utrke članova kluba u 2002. godini

Utrke članova kluba u 2003. godini

Utrke članova kluba u 2004. godini

Utrke članova kluba u 2005. godini

Članci iz novina u 2005. godini