Turistička zajednica općine Fužine trasirala je devet staza kojima se može trčati, šetati, voziti bicikla. Raznih su težina i dužina, od 1400 metara do 13 kilometara. Štampan je i prospekt na kome su ucrtane.